Soborul Sfinților Apostoli. Cântare Sf Filip

Apostole Filip, cel de trei ori fericit, sfinţitul tău nume cu adevărat înseamnă gură de candelă; pentru aceea roagă-te preamărite, ca şi eu, cu candelă luminoasă, să intru în cămara cea de mire a Lui Hristos.

Aducând la credinţa Treimii părţile cele depărtate ale Asiei, ai sfârşit pe cruce mărite Filip; pentru aceea, rogu-te, învredniceşte-mă şi pe mine a-mi răstigni poftele cele lumeşti.

www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...