Menu Home

Cântare de laudă la Sfinții Arhangheli

Cei șapte cu plete de aur,
din cinul netrupeștilor îngeri,
Șapte Arhangheli sunt,
între cereștile oștiri cei dintâi:

Mihail, purtătorul sabiei dreptății, este întâiul.
Cu ea el nimicește pe dușmanii lui Dumnezeu.

Gavriil vestitor este al întrupării lui Dumnezeu,
Cel ce vestește lumii taina mântuirii încă din veac.

Rafail soare strălucitor este, slujitor al Sfintei Treimi;
Al suferințelor omenești el este doctor iscusit.

Uriil lumina strălucitoare a lui Dumnezeu este,
Luminătorul gândurilor sufletelor omenești.

Salatiil mijlocitor este, ducând rugăciunile oamenilor
La Tronul lui Dumnezeu.

Iegudiil lăudător neîncetat al Celui Atotputernic este,
Pe oamenii credincioși îndemnând și sprijinind
La rugăciune neîncetată.

Varahiil împărțitor al binecuvântărilor celor cerești este
El oamenilor cele de trebuință fiecăruia aduce,
La porunca lui Dumnezeu.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut