Menu Home

Din Apostol citire: ghid de utilizare a darurilor în viața creștină

Dar avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. 

Dacă avem proorocie, să proorocim după măsura credinței; 

Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; 

Dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură; 

Dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; 

Dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție; 

Dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; 

Dacă miluiește, să miluiască cu voie bună! 

Dragostea să fie nefățarnică. 

Urâți răul, alipiți-vă de bine. 

În iubire frățească, unii pe alții iubiți-vă; în cinste, unii altora dați-vă întâietate. 

La sârguință, nu pregetați; cu duhul fiți fierbinți; Domnului slujiți. 

Bucurați-vă în nădejde;

în suferință fiți răbdători; 

la rugăciune stăruiți. 

Faceți-vă părtași la trebuințele sfinților, 

iubirea de străini urmând.

 Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, 

binecuvântați-i și nu-i blestemați. (Romani 12, 6- 14)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut