Menu Home

Rugăciune a dimineții

Comoară a bunătăţilor, Izvorule nesecat, Părinte Sfinte, Făcătorule de lucruri minunate, Atotputernice şi Atoateţiitorule, toţi ne închinăm şi ne rugăm Tie, chemând milele şi îndurările Tale în ajutorul şi sprijinul umilinţei noastre. Adu-Ți aminte, Doamne, de robii Tăi; primeşte rugăciunile noastre de dimineaţă, ale tuturor, ca tămâia înaintea Ta [Ps 140, 2] şi să nu îndepărtezi de la Tine pe nici unul dintre noi, ci să ne câştigi pe toţi prin îndurările Tale. Adu-Ți aminte, Doamne, de cei ce priveghează şi cântă spre slava Ta şi a Unuia-Născut Fiului Tău şi Dumnezeului nostru şi a Sfântului Tău Duh; fii lor ajutător şi sprijinitor [Ps 61, 3. 7]; primeşte rugăciunile lor în jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri şi duhovnicesc.
 Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ție slavă [înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin]. (Cel mai vechi Evhologhion bizantin: Barberini gr. 336)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut