Menu Home

Noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem

Spune-mi, te rog, unde-l vom pune pe preot, când cheamă Duhul cel Sfânt, când săvârșește prea înfricoșătoarea jertfă și când atinge necontenit pe Stăpânul obștesc al tuturora? Cât de mare curăție, cât de mare evlavie îi vom cere? Gândește-te ce fel de mâini trebuie să fie acelea care slujesc, ce fel trebuie să fie limba aceea care rostește acele cuvinte? Nu trebuie să fie oare mai curat și mai sfânt decât oricine altul sufletul care a primit atâta Duh? Atunci și îngerii stau împrejurul preotului. Tot altarul și locul din jurul jertfelnicului se umple de puterile cerești în cinstea Celui Ce Se află pe jertfelnic. Cele ce se săvârșesc atunci pe Sfântul Altar sunt îndestulătoare să ne încredințeze de toate acestea” (Sfântul Ioan Gură de Aur) 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut