Menu Home

Naștere din nou în biserica parohială

 Prin Botez, devenind mădulare ale lui Hristos, oamenii formează poporul lui Dumnezeu şi primesc iertarea tuturor păcatelor. Eliberaţi de sub puterea întunericului, sunt ridicaţi la demnitatea de fii adoptivi ai lui Dumnezeu („aţi primit Duhul înfierii, prin care strigăm: Avva! Părinte!” Romani 8, 5) şi devin  născuți din nou din apă şi Duh Sfânt. Astfel ei sunt numiţi şi sunt cu adevărat fii ai lui Dumnezeu („Vedeţi ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu, şi suntem.” 1 Ioan 3,1).
 Însemnăţi sunt apoi cu Sfântul și Marele Mir prin darul aceluiaşi Duh Sfânt, ca să sporească și să se întăreasca în viaţa duhovnicească, mărturisindu-L pe Hristos în faţa lumii („Cât despre voi, ungerea pe care aţi luat-o de la El rămâne întru voi şi n-aveţi trebuinţă ca să vă înveţe cineva, ci precum ungerea Lui vă învaţă despre toate, şi adevărat este şi nu este minciună, rămâneţi întru El, aşa cum v-a învăţat.” 1 Ioan 2, 27)
 
În cele din urmă, ei se apropie de masa Sfintei Împărtăşanii, mănâncă Trupul şi beau Sângele Fiului Omului, ca să aibă viaţă veşnică. („Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.” Ioan 6, 54)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut