Vizită cu daruri în comunitatea educațională din parohie


Ca prezenţă palpabilă a lucrării Bisericii în lume, parobia oglindeşte spiritul vieţii şi activităţii Bisericii ca trup al lui Hristos, e înţeleasă nu ca o instituţie, ci ca o mişcare sau ca un mers pe o cale. Ea asigură pentru fiecare credincios, ca şi pentru grupuri separate, spaţiul corespunzător pentru a scoate de aici putere şi îndrăzneală pentru credinţa şi viaţa creştină. În cadrul unităţii şi conlucrării între cler şi popor se realizează funcţionarea deplină şi desăvârşită a organismului bisericesc, din moment ce, după sfântul Ioan Gură de Aur: „Nimeni... nu este de ajuns prin sine însuşi ca să se facă ceva, fie că e nevoie să se hirotonească cineva, fie să se examineze ceva planuri sau opinii, ele devin mai preţioase de la adunare şi mulţime... De aceea, comunitatea Bisericii are o putere mai mare, şi cele pe care cineva nu le poate face prin sine însuşi ajunge să le facă împreună cu ceilalţi”. (I. Kokulis, Îmbisericirea elevilor)

În ziua pomenirii Sfintei Parascheva, ocrotitoarea parohiei noastre, a fost vizitată comunitatea educațională din parohie, Școala și Grădinița, oferindu-se din partea comunitații daruri dulci și materiale didactice pentru elevi, în valoare de 500 lei.