Menu Home

Profetul Osea (הושע) sau „Fie ca El [Dumnezeu] să salveze”

Izvorul cunoștinței celei mai dinainte, înțelepciunea lui Dumnezeu, a arătat pe grăitorul de Dumnezeu Osea, râu de proorocie, care izvorăște tuturor Dumnezeieștile învățături.

Sfântul prooroc Osea era fiul lui Veriin de la Valemot, din seminția Isahar, bărbat temător de Dumnezeu. În acea vreme mulți din poporul lui Israel, abătându-se de la Dumnezeu și uitând facerile de bine și minunile Lui, se închinau idolilor, iar el slujea lui Dumnezeu, Celui ce a făcut cerul și pământul și Care a scos pe părinții lor din Egipt cu mâna tare; îi învăța pe oamenii cei rătăciți de la adevăr și îi întorcea prin sfaturile sale cele înțelepte la strămoșeasca dreaptă credință. Umplându-se de Duh Sfânt, mult a proorocit pentru Israel și pentru venirea lui Hristos și învierea Sa, precum se vede în cartea lui. Pentru că a scris prooroceștile sale cuvinte, însumând paisprezece capete care se socotesc în Sfânta Scriptură ca fiind grăite prin Sfântul Duh. Osea a viețuit ani îndelungați, cu 822 de ani înainte de nașterea lui Hristos.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut