Menu Home

Celor câți L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu

Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele.

Fericit bărbatul, căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleşug.

Multe sunt bătăile păcătosului; iar pe cel ce nădăjduieşte în Domnul, mila îl va înconjura.

Veseliţi-vă în Domnul şi vă bucuraţi, drepţilor, şi vă lăudaţi toţi cei drepţi la inimă. (Psalmul 33)

În duminica anterioară lăsatului de sec pentru Postul Crăciunului în biserica parohială un tânăr fiu al parohiei a primit înfierea cerească, Sfântul Botez. La îmbisericirea pruncului acesta a fost adus în Sfântul Altar și închinat la cele patru laturi ale Prestolului.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut