Menu Home

Enchiridion patristicum. Nașterea Domnului (I)

Noi vestim venirea lui Hristos: nu un singur eveniment, ci şi un al doilea care este şi mai frumos decât primul. Primul a avut loc sub semnul suferinței, al doilea va purta coroana regalității divine. 

De fapt, de cele mai multe ori, toate evenimentele care se referă la Domnul nostru Iisus Hristos sunt duble. Dublă este nașterea: una din Dumnezeu, înaintea veacurilor; a doua, din Fecioară, la împlinirea timpurilor. Dublă este şi coborârea: prima, ascunsă și tăcută, ca ploaia pe lână; a doua, strălucitoare, și care este în viitor. 

La prima Lui venire, a fost înfăşat şi culcat într-o iesle; la a doua, va fi îmbrăcat în lumină ca şi cu o halnă. La prima, a suportat crucea şi nu a respins ocara; la a doua, va veni însoțit de cetele îngerilor ca triumfător.

Să nu ne oprim, aşadar, doar la prima Lui venire, ci să o aşteptăm şi pe cea de-a doua. Aşa cum am spus la prima: Binecuvântat cel ce vine în numele Domnulu (Mt 21,9), la fel vom spune și la a doua ieşind în întâmpinarea Domnului împreună cu îngerii, vom spune, adorându-L: Binecuvântat Cel ce vine în numele Domnulu; (Mt 21,9). 

Mântuitorul va veni nu ca să fie judecat din nou, ci ca să-i judece pe cei care L-au dus la judecată. El, carę a rămas în tăcere la prima judecată, le va aminti dę fapta lor oribilă acelor nelegiuiți care au îndrăznit sătăstignească, spunându-le: lată ce ai făcut, dar eu m mi-am deschis gura (Ps 38, 10). 

Atunci, El a venit să împlinească un plan de iubire milostivă şi i-a învățat pe oameni cu o forță de convingere blânda, însă, la a doua Lui venire, ei vor fi constrânși să recunoască împărăția Sa. 

Despre cele două veniri ale Domnului vorbeşte profetul Maleahi: „Va veni îndată în templul Său Domnul pe care îl căutați” (Mal 3,1). Iată prima venire. 

Şi apoi, despre a doua, spune: „Iată, vine vestitorul legământului, pe care îl doriți, zice Stăpânul universului. lată, va veni Domnul atotputernic! Și cine va putea îndura ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta El? Căci El este ca focul topitorului și ca leşia celui care spală. El se va aşeza să topească și să curețe (Mal 3,1-3). 

Sfântul Pavel vorbeşte despre aceste două veniri atunci când îi scrie lui Tit aceste cuvinte: „Harul lui Dumnezeu s-a arătat ca mântuitor pentru toți oamenii, învățându-ne să respingem nelegiuirea şi poftele lumești, ca să trăim în veacul de acum cu înțelepciune, cu dreptate și cu evlavie, aşteptând fericita năddjde şi arătarea slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos (Tit 2, 11-13). Iată cum a vorbit despre prima venire, pentru care mulțumește, și despre a doua, pe carẹ o aşteptăm. 

De aceea ni s-a transmis credința pe care o mărturisim, ca să credem în El, care s-a suit la cer, şade de-a dreapta Tatălui şi iarăşi va veni cu slavă să judece pe cei vii şi pe cei morți; a cărui împărăție nu va avea sfârșit. 

Va veni, aşadar, Domnul nostru Iisus Hristos din ceruri. Într-adevăr, va veni cu mărire la sfârşitul acestei lumi, în ultima zi. Căci sfârşitul acestei lumi va veni si această lume va fi creată din nou. (Sfântul Chiril al Ierusalimului)

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut