Menu Home

Binecuvântare la început de post

Dumnezeul nostru, nădejdea tutu­­ror marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta cea Veche și Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm și Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârgu­ință, spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păca­telor noas­tre, spre omorârea patimilor și biru­­ință asupra păcatului; ca împreună cu Tine răstignindu-ne și îngro­pân­du-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună­plă­cere înaintea Ta întru toate zilele vieții noastre. Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hris­toase, Dum­­­ne­­zeule, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfântului și bu­nului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Marți, 14 noiembrie 2017, pe înserat, în biserica parohială, ne-am rugat pentru binecuvântarea perioadei de 40 de zile de post dinaintea praznicului Naşterii Domnului. Rânduiala a început prin lectura Canonului de rugăciune către puterile cereşti şi toți sfinții şi a cuprins şi rugaciunea ce se citeşte la inceputul posturilor mari. Credincioşii au primit, ca îndemn sfânt şi ocrotire duhovnicească, iconițe cu Sf Arh Mihail, păzitorul Legii.

Categories: Articole

plevna