Menu Home

Pacea, tema centrală a pastoralei de Crăciun 2017

Pacea este tema centrală a pastoralei de Crăciun 2017 transmisă de Preasfințitul Părinte Vincenţiu, clerului şi credincioşilor din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor. Ierarhul, printr-o comparaţie cu pacea lumească, subliniază că Pacea adusă de Mântuitorul Hristos se referă la toate dimensiunile vieții omenești, iar omul își găsește pacea cu Dumnezeu și cu sine însuși numai în Hristos. La începutul mesajului pastoral, Părintele Episcop face o incursiune în istorie şi prezintă contextul religios şi politic în care S-a născut Mântuitorul Hristos. Deşi Împăratul Augustus a instaurat o pace după 250 ani de războaie, pacea adusă de întruparea Mântuitorului Hristos și pe care îngerii au preamărit-o la nașterea Sa o depășește cu mult. Împărăția inaugurată de Dumnezeu odată cu întruparea Mântuitorului Hristos, precum și pacea adusă de El sunt diferite de Pax romana. Pacea lui Hristos îl privește pe om în adâncul ființei lui, îl deschide spre adevăratul Dumnezeu. Pacea Mântuitorului Hristos este o pace pe care lumea nu o poate da (Ioan 14, 27), a spus Preasfinţia Sa. Părintele Episcop face şi o interpretare a mesajului îngerilor care s-au arătat la Nașterea Domnului: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace, între oameni bunăvoire! Acesta se referă la darul păcii mesianice făcut de Dumnezeu tuturor oamenilor. Potrivit Sfintei Scripturi și mai ales profețiilor mesianice, pacea pe care nașterea lui Iisus a adus-o în lume se referă la plinătatea bunurilor și a mântuirii, a armoniei și a concordiei, a biruinței asupra suferinței, a păcatului și a morții înseși, adaugă ierarhul. Pacea, însoţită de bucurie, reprezintă condiţii esenţiale în viaţa creştinului autentic. Dacă Vestea cea bună a Evangheliei este de fapt vestea bună a păcii, iar Împărăția lui Dumnezeu este dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt, atunci creștinul nu poate fi decât un om al păcii. Pacea și bucuria sunt două însușiri esențiale ale vieții creștine, mai spune ierarhul. Potrivit Preasfinţiei Sale, pacea are trei dimensiuni esențiale: pacea lăuntrică a omului, pacea cu Dumnezeu și pacea cu aproapele. Aceste caracteristici ale păcii constituie condiția și cerința primordială pentru săvârșirea Sfintei Liturghii. Pentru a dobândi pacea şi bucuria trebuie să facem un efort în mod continuu în acest sens. Trăind pacea și bucuria lui Hristos în lume, creștinul participă anticipat la Împărăția lui Dumnezeu, care este deja prezentă în inimile credincioșilor. Desigur, bucuria și pacea nu se câștigă dintr-odată, ci implică un efort continuu, explică PS Vincenţiu.

https://basilica.ro/pastorale-craciun-2017-ps-vincentiu-omul-isi-gaseste-pacea-cu-dumnezeu-si-cu-sine-insusi-numai-in-hristos/

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut