Menu Home

Evocare: părintele Zareh Baronian

În 1998, urmând cursurile anului postuniversitar de Studii Aprofundate, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, am ales, sub coordonarea părintelui profesor Nicolae Necula, pentru Disertația de absolvire, o cercetare asupra Cultului morților în riturile bizantin, roman și armean. În cadrul programului de întocmire a lucrării am considerat oportun, că alături de informațiile dobândite cercetând literatura științifică, din sfera teologiei liturgice, să abordez clerici ai Bisericii romano-catolice și ai Bisericii Apostolice Armene pentru lămuriri suplimentare dar și pentru clarificarea aspectelor practice ale rânduielilor de intercesiune funebră. Vizitând biserica armenească din București am avut bucuria și cinstea de a fi primit în audiență de părintele arhimandit Zareh Baronian, paroh și vicar al Eparhiei. Ca tânăr teolog și de curând hirotonit preot, am primit din partea părintelui Zareh Baronian, o dovadă de sinceră și deschisă dorință de a ajuta, lămuri și completa, cu multă competență și rigurozitate științifică, informațiile și aspectele importante ale cercetării întreprinse până la acel moment. Și toate acestea într-un cadru frățesc, având în față o aburindă cească de cafea alături de un pahar aburit cu apă. Semne ale ospeției orientale împlântate în mijlocul Bucureștiului. Cunoșteam informații despre cursurile de doctorat ale Institutului teologic ortodox de grad universitar din București. pe care părintele le-a urmat în perioada 1967-1970, când a alcătuit în cadrul secției practice, sub îndrumarea preotului prof. dr. Ene Braniște, teza de doctorat cu titlul Liturghia Bisericii Armene în cadrul liturghiilor celorlalte rituri liturgice răsăritene. Studiu comparativ, citisem câteva articole din revistele bisericești în care aborda probleme de teologie liturgică, însă toată armătura aceasta academică, departe de a izola în sfere înalte, îmbrăca o inimă de carne în care credința, dragostea și smerenia desăvârșite erau din plin lucrătoare. Ca răspuns și ajutor efectiv, părintele a făcut dragoste și mi-a oferit traducerea în limba română a textelor liturgice ale slujbelor de mijlocire pentru răposați. Unul dintre aceste texte, cuprins în echivalentul Obedniței din ritul bizantin, se încheie cu următorul exercițiu de mijlocire:„Odihnește Hristoase Dumnezeul nostru sufletele adormiților robilor Tăi, iar nouă dăruiește-ne iertarea păcatelor;Iarăși, cu pace, Domnului să ne rugăm.Încă ne rugăm pentru sufletele adormiților iartă-i Doamne si-i odihnește cu harul milei Tale. Doamne Dumnezeul nostru mântuiește și ne miluiește. Doamne miluiește (de 3 ori) Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iertător şi preamilostiv iartă cu iubirea Ta de oameni sufletele adormiților robilor Tăi, pomenește-i Doamne în ziua venirii Împărăției Tale și învrednicește-i cu mila și iertarea păcatelor. Rânduiește-i în ceata drepților, întru lumina sfinților Tăi, căci Tu ești Dumnezeul și Făcătorul tuturor, Judecătorul viilor și morților și Ție se cuvine Slava, Puterea și Cinstea în vecii vecilor. Amin.”

Aceste amintiri privind personalitatea părintelui Zareh Baronian, îi vor însoți mărturia faptei creștine, ca o lumină, către lumea cealaltă, în care a trecut în Joia Pătimirii Domnului.

„Adu-ți aminte Doamne și de robul Tău și-l miluiește după marea Ta îndurare și odihnește-l, cu venirea Ta, întru lumina feței Tale”.

Pr Gabriel Toma

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut