Menu Home

Ferecătura Evangheliarului, legătura- muzeu virtual

Evangheliarul cuprinde părți din Sfintele Evanghelii scrise de cei patru evangheliști Matei, Marcu, Luca și Ioan. Aceste părți se numesc pericope. Împărțirea Evangheliilor pe pericope, pentru a fi citite în cult, a fost efectuata de un oarecare Evagrie, la sfârșitul secolului al IV-lea, și de către diaconul Eutaliu din Alexandria Egiptului, pe la anul 458. Lucrarea a fost continuată de Sf. Sava cel Sfințit (sec, IV) și Sf Sofronie al Ierusalimului (sec. VII), fiind definitivată de Sf loan Damaschin (sec. VIII) și Sf. Teodor Studitul (sec. IX).

În semn de respect și cinste pentru cuvintele Domnului, cartea liturgică este bogat împodobită cu o ferecătură argintată având și legătura coperților foarte frumos decorată cu imagini biblice ale lucrării mântuirii: Tablele Legii, Cortul Mărturiei, Șarpele de aramă, Cocoșul Sf Petru, Menora, Vasul cu oțet și fiere, Mormântul gol.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut