Menu Home

Scrisoarea pastorală a Sfântului Sinod- partea parenetică

Iubiți fii și fiice duhovnicești,O astfel de înțelegere a sfintelor icoane ne ajută să privim cu speranță și bucurie taina vieții noastre și a aproapelui. Sfintele icoane ne încredințează de valoarea persoanei umane, a persoanei noastre, dar și a semenului. Hristos și sfinții ne privesc din icoane și ne îndeamnă să avem o privire curată, sinceră și binevoitoare.Această privire curată se cuvine să o îndreptăm și spre semenul nostru care poartă pe chipul său pecetea chipului lui Dumnezeu, fiecare om fiind o persoană unică și irepetabilă, plină de mister, o ființă cu vocație de a trăi veșnic în iubirea lui Dumnezeu cel veșnic.Acest chip al lui Dumnezeu în om poate fi întunecat din pricina păcatelor, a patimilor egoiste, a lipsei de iubire smerită și milostivă. Dar acest chip își poate redobândi strălucirea prin rugăciune și pocăință, prin participarea la viața liturgică a Bisericii, prin împărtășirea cu Sfintele Taine, prin cultivarea dragostei frățești împreună cu toți care Îl mărturisesc pe Hristos ca Mântuitor și Tămăduitor.Fiecare creștin poate participa la împlinirea acestei lucrări duhovnicești de restaurare și sfințire a chipului său și al semenului său, după chipul luminos al lui Hristos și al sfinților Săi.Fiecare dintre noi poate deveni Samarineanul cel milostiv care îl ajută pe cel căzut în suferințe să se ridice și îl conduce pe drumul vindecării spirituale și trupești. Să nu uităm că Părinții Bisericii văd în Samarineanul milostiv din parabolă (Luca 10, 25-37) pe Însuși Mântuitorul Iisus Hristos, Care a venit să ne ridice din boală, din păcat și din moarte.Așadar, fiecare dintre noi poate să Îl urmeze pe Hristos și să devină aproapele celui aflat în suferință. Iar această lucrare se împlinește de la vorba cea bună și întăritoare în credință și nădejde, continuând cu ajutorarea semenului și oferind darul material necesar pentru lucrarea filantropică sau social-caritabilă a Bisericii.Lucrarea liturgică a Bisericii la care participăm se cuvine continuată prin programe de asistență socială și filantropică, prin construirea de lăcașuri de cult și de așezăminte ale Bisericii, precum: cantine pentru săraci, cămine pentru copii, case pentru bătrâni, unități medicale pentru bolnavi și altele asemenea.Iubiți frați și surori în Domnul,După cum cunoașteți, Biserica Ortodoxă Română a inițiat și a amplificat în ultimii ani multe astfel de proiecte. Există deja multe așezăminte de asistență socială înființate și susținute de Biserică, prin mari sume de bani alocate, precum și cu semnificative cheltuieli de întreținere. Pentru a continua aceste programe și pentru inițierea altora, a devenit o tradiție ca, în Duminica Ortodoxiei, să se realizeze în toate bisericile din Patriarhia Română o colectă pentru susținerea Fondului Central Misionar al Bisericii noastre.De aceea, vă îndemnăm să oferiți după posibilități ajutorul necesar lucrării Bisericii în societate. Hristos Însuși ne îndeamnă Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv (Luca 6, 36). Milostivirea față de cei aflați în nevoi ne aseamănă cu Dumnezeu Însuși și ne ajută să dăm un răspuns bun în fața lui Dumnezeu (cf. Matei 25).Iar Sfântul Apostol Pavel numără între roadele Duhului Sfânt și facerea de bine, prin care se manifestă credința (Galateni 5, 22-23). Prin această enumerare, Sfântul Pavel dorește să ne încredințeze că prezența Duhului Sfânt în viața noastră are semne vizibile pentru cei din jurul nostru.Virtuțile pe care semenii noștri le pot vedea în mod direct sunt: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința. Facerea de bine față de cei care suferă și au nevoie de ajutorul nostru nu este, prin urmare, doar un act obișnuit de solidaritate umană. Ea este semnul prezenței Duhului în viața noastră, este dovada că suntem creștini care facem vizibilă lucrarea Duhului în lume.Prin facerea de bine oferim altora nu numai un ajutor material, ci însăși mărturia lucrării Duhului, care face roditoare în lume, în viața oamenilor, iubirea smerită și milostivă a lui Dumnezeu.Cu nădejdea că îndemnul nostru părintesc va fi o întărire în credință și o chemare la fapta cea bună în folosul aproapelui, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze cu darurile Sale cele bogate și să vă ajute în urcușul duhovnicesc al Postului Sfintelor Paști. Totodată, Anul Centenarului Marii Uniri (1918-2018) este prilejul binevenit să dăm mărturie în lume de unitatea noastră de credință și de neam, adică poate fi prilejul întăririi comuniunii frățești a tuturor românilor în împlinirea acestei lucrări filantropice față de cei săraci și suferinzi, triști și înstrăinați.Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu-Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți! (2 Corinteni 13, 13).Preşedintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,† D A N I E L,Arhiepiscopul Bucureştilor,Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,Locţiitorul tronului Cezareei Capadocieişi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române† Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei† Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului† Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului† Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei† Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului† Petru, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor† Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale† Serafim, Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord† Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al Statelor Unite ale Americii și Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi† Nifon, Mitropolit onorific, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal† Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului† Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor† Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei† Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului† Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului† Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului† Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei† Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos† Timotei, Arhiepiscopul Aradului† Ignatie, Episcopul Huşilor† Lucian, Episcopul Caransebeşului† Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei† Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului† Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei† Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor† Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei† Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului† Ambrozie, Episcopul Giurgiului† Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor† Visarion, Episcopul Tulcii† Petroniu, Episcopul Sălajului† Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei† Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei şi Locțiitor de Episcop al Daciei Felix† Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei† Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei† Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord† Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei şi Noii Zeelande† Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei† Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal† Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal† Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor† Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor† Ilarion Făgărăşeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului† Vasile Someşeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului† Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei† Antonie de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului† Marc Nemţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale† Sofian Braşoveanul, Episcop-vicar al ArhiepiscopieiOrtodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului† Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților† Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut