Menu Home

Sinodalitate și autocefalie în istoria BOR (XVIII)

f. Reformele lui Spiru Haret (II)

Legea Cultelor, din 1909, sancționată de suveran în martie, consemna funcționarea în continuare a Sfântului Sinod, dar crea o instituție nouă, Consistoriul Superior Bisericesc, organism mai larg de conducerea Bisericii.

Consistoriul Superior Bisericesc era prevăzut a se va ocupa cu chestiunile privitoare la alcătuirea parohiilor, la schimbări în statutul clerului parohial, la programele de studii și la regulamentele de ordine și disciplină ale seminariilor clericale, ale facultății de teologie și ale internatului teologic, la programele învățământului religios în celelalte școli, va face propuneri pentru numirea personalului didactic la seminariile clericale și la facultatea de teologie, va face propuneri pentru întreținerea bisericilor, mânăstirilor și a clerului și pentru alcătuirea regulamentelor privitoare la buna funcționare a bisericilor și mânăstirilor. Consistoriul Superior Bisericesc va putea lua hotărâri în ce privește felul de construcții și de zugrăvire a bisericilor noi și a celor ce nu sunt declarate ca monumente istorice precum și la recompensarea clericilor merituoși; va avea dreptul de a judeca în instanță de apel hotărârile consistoriilor eparhiale cu privire la caterisirea preoților și a diaconilor,a lua schima monahală, a regula cântările bisericești, a determina portul clerului, seminariștilor și studenților în teologie, a cerceta cărțile didactice pentru învățământul religiei în școli, a lua măsuri și a priveghea imprimarea, cercetarea și îndreptarea cărților de ritual”.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut