Menu Home

Să nu ne lenevim de a noastră mântuire

„Fiilor, vremea Sfântului post să o păzim bine și cu răbdare. Să ne nevoim acum puțin, ca în veci de bunătățile cele mari să ne îndulcim. Vedeți pe mucenici, vedeți pe postitori, cum, cu neslăbire, au răbdat, cum, bărbătește, nevoindu-se, s-au încununat. Că ne minunăm de răbdarea lor totdeauna, cum, mai presus de firea omenească, au fost; unii, adică, cu ochi scoși, iar alții tăierea mâinilor și a picioarelor au suferit, pe unii cu foc i-au ars, iar pe alții în mări și în râuri i-au afundat de vii și ca pe niște făcători de rele, i-au pierdut, iar pe alții, fiarelor sângeroase i-au dat. Și, aceștia toți, lăudând pe Dumnezeu, au răbdat. Și pe cât de multe munci asupra Sfinților mucenici și postitori aducea diavolul, pe atât ei, mai vârtos, nevoindu-se, neputința trupească, prin duhovnicească bărbăție, au biruit-o și bunătățile cele nădăjduite, asemenea, că și darurile, de la Dumnezeu le-au luat. Că nu fără de minte s-au ostenit, nici uitate sunt chinurile lor înaintea lui Dumnezeu, ci i-a lăudat în ceruri și i-a proslăvit pe pământ și le-a dăruit a săvârși faceri de minuni, a lumina orbii, a curăți leproșii, a izgoni dracii, a vindeca bolile. Și, deschizându-le ușile cerești, la veșnica viață i-a dus pe dânșii, în Ierusalimul cel de Sus, unde este veșnica veselie. Drept aceea, rogu-vă pe voi, fraților, să nu ne lenevim de a noastră mântuire, nici să deznădăjduim pentru păcatele noastre, pentru că Hristos este Cel ce curățește păcatele noastre; măcar, de acum, să părăsim toate lucrurile cele rele: minciuna, clevetirea, mânia, iuțimea, îmbuibarea, beția, desfrânarea, pomenirea de rău, nemilostivirea, furtișagul, războaiele și de toate, întru care este pieirea sufletului. Și de faptele cele bune, să ne apucăm cu încetul, că Însuși Domnul ne va ajuta nouă. Postul curat să-l păzim, pace și dragoste între voi să aveți, de Dumnezeu să vă temeți, pe săraci să miluiți, de păcate să vă căiți. Ca aici, bine viețuind, să moșteniți viața ce va să fie, împreună cu toți Sfinții, cei ce i-au plăcut Lui și părtași să fiți veșnicelor bunătăți.” (Paladie, Lavsaicon)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut