Menu Home

Învierea Domnului și Apostolii

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Învierea Domnului este temelia pe care sfinţii ucenici şi-au zidit credinţa şi predica lor. În realitate, toate faptele lor izvorăsc din această lucrare unică a lui Hristos. Fiind martori ai Învierii lui Hristos şi făcând-o cunoscută lumii, aceasta înseamnă pentru apostoli a mărturisi şi a demonstra că Iisus Hristos este Dumnezeu şi Domn, Răscumpărător şi Mântuitor. Prin cuvintele pe care le rostesc şi prin minunile pe care le săvârşesc în numele lui Hristos înviat, ei mărturisesc constant, arată şi dovedesc că Domnul înviat este Cel Care vorbeşte şi lucrează în ei prin puterea Sa dătătoare de viaţă şi făcătoare de minuni. Întreaga misiune a apostolilor se rezumă la mărturia Învierii Domnului Hristos: a fi apostol înseamnă a mărturisi Învierea lui Hristos. Chiar şi duşmanii lui Hristos au mărturisit involuntar despre adevărul Învierii, plătind gărzile să răspândească vestea potrivit căreia „ucenicii au furat trupul lui Hristos în timp ce ei dormeau”. Pe Saul, cel mai mare duşman al lui Hristos înviat, vederea personală a Domnului înviat l-a transformat din cel mai aprig duşman în cel mai mare dintre apostoli, Apostolul Pavel. Învierea lui Hristos este un eveniment cosmic, vizibil şi evident şi pentru Puterile cereşti, căci Îngerii sunt martori ai Învierii. Prin aceste arătări, Hristos Domnul le făgăduieşte ucenicilor prezenţa permanentă a Duhului Sfânt, Care este Duhul creator şi proniator al lui Dumnezeu, Cel Care cuprinde şi transfigurează omul şi lumea în care acestuia i-a fost dat să trăiască. Prezenţa permanentă a Mântuitorului Hristos înviat îşi găseşte expresia cea mai clară în încheierea Evangheliei după Matei, în cuvintele din Mt 28, 18-20: „Mi S-a dat toată puterea în cer şi pe pământ. Aşadar, mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată: Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor” (cf. Mc 16, 15 ş.u.; Lc 24, 47 ş.u.; FA 1, 8). (Pastorala Preasfințitului Părinte Vincențiu, Sfintele Paști, 2018)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut