Menu Home

Învierea Domnului și mandatul creștinilor

Dreptmăritori creştini,

Mântuitorul Hristos ne-a încredinţat după învierea Sa din morţi o întreită misiune, care este de fapt şi testamentul Său lăsat Bisericii, în calitatea Sa de Domnul Atotţiitorul – Pantocratorul, Căruia „I S-a dat toată puterea în cer şi pe pământ” (Mt 28, 18).

În primul rând, misiunea de a propovădui Evanghelia Împărăţiei Cerurilor sau de a evangheliza, potrivit unui cuvânt folosit în acest context: „a face ucenici”. Misiunea încredinţată de Domnul înviat bisericii Sale este aceea de a face ca „toate neamurile să devină ucenicii lui Hristos”. După Înviere, Bisericii i s-a deschis un orizont misionar infinit, destinat să depăşească limitele geografice ale Palestinei.

Al doilea cuvânt important din mandatul misionar încredinţat de Domnul înviat bisericii este: „botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Mt 28, 19). Calea mântuirii este deschisă de primirea botezului care, după cuvântul Apostolului Pavel, înseamnă participare la experienţa învierii lui Hristos Domnul: „deci ne-am îngropat cu El în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii” (Rom 6, 4). Ucenic al lui Hristos se devine prin botez şi învăţătură!

De aceea, cel de-al treilea cuvânt care descrie activitatea misionară este îndemnul: „învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă”. „Se cuvine să păzim, fără omitere toate câte au fost încredinţate de Domnul prin Evanghelie şi prin Apostoli. Mergând – spune Domnul – învăţaţi toate neamurile, povăţuindu-le, nu pe unele să le păzească şi pe altele să le neglijeze, ci să păzească toate câte am poruncit vouă” (Sf. VASILE CEL MARE, Asceticele, Bucureşti, 1989, p. 115 şi 213). Şi astfel, Domnul înviat va fi cu fiecare ucenic, membru al Bisericii Sale, în fiecare zi, ajutându-i şi inspirându-i, insuflându-le curaj. Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, Semnele mesianico-eshatologice ale izgonirii demonilor şi ale tămăduirilor de boli şi neputinţe (cf. Mc 16, 7 ş.u.), taina împăcării cu Dumnezeu (In 20, 23), sunt, asemenea activităţii de propovăduire, lucrarea dumnezeiască a Mântuitorului Hristos înviat, o lucrare în Duhul Sfânt, la care sunt chemaţi toţi cei botezaţi şi care sunt invitaţi nu numai să contemple cerul (cf. FA 1, 11), ci să şi dea mărturie despre experienţa învierii duhovniceşti din păcatul stricăciunii şi al morţii. (Pastorala Preasfințitului Părinte Vincențiu, Sfintele Paști, 2018)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut