Menu Home

Învierea Domnului și sensul istoriei noastre

Cu învierea lui Hristos începe o etapă nouă în istoria omenirii, deoarece e pentru prima dată când puterea lui Dumnezeu se arată mai mare decât păcatul şi moartea. Nimic din cele ale istoriei, nici moartea, nu poate să reziste la lucrarea iubirii lui Dumnezeu în Fiul Său înviat. De aceea, învierea este revelaţia care dă sens istoriei, cheia de interpretare a istoriei. Poporul nostru a cunoscut, prin propovăduirea Sfântului Apostol Andrei, revelaţia dumnezeiască adusă de Învierea Mântuitorului Iisus Hristos în istoria umanităţii. Credinţa primită şi împărtăşită de strămoşii noştri a fost o putere uriaşă, care i-a călăuzit pe români în lunga lor istorie creştină.Puterea lui Dumnezeu, vestită de Sfânta Biserică Ortodoxă, s-a arătat mai mare decât ura şi lucrarea potrivnicului. Şi întreaga noastră istorie este o mărturie vie a lucrării Sfântului Duh, la care sunt chemaţi toţi cei botezaţi în numele Sfintei Treimi.

Acum 100 de ani poporul nostru dreptmăritor creştin a cunoscut o înviere duhovnicească, împlinindu-se năzuinţa multiseculară de a trăi toţi fraţii români între graniţele aceleiaşi ţări. Dumnezeu a binecuvântat rugăciunile strămoşilor noştri, România devenind o naţiune puternică şi respectată datorită jertfei unor români iubitori ai neamului şi credinţei străbune. Ei au iniţiat lucrarea ce s-a finalizat numai acum, după o sută de ani, la centenar, Catedrala Mântuirii Neamului, ca sens al mulţumirii aduse lui Dumnezeu pentru împlinirea năzuinţei Unirii.

Dreptmăritori creştini,

Anul acesta este dedicat în Episcopia noastră „Familiei creştine”, familia binecuvântată de Dumnezeu, formată din bărbat şi femeie şi dăruită cu naşterea de prunci. Ea este numită şi ,,Biserica cea mică”, temelia Bisericii lui Hristos, de la care îşi primeşte puterea şi Harul Sfântului Duh, Proniatorul.

Vă cer şi vă îndemn să vă ocrotiţi familiile, să luptaţi pentru apărarea credinţei şi tradiţiilor creştine în care, de două milenii, românii şi-au aflat mântuirea şi izbăvirea de lucrarea vrăjmaşilor. Lumina pe care Învierea Mântuitorului Iisus Hristos ne-a dăruit-o ne va călăuzi pe cărările dreptăţii şi vom putea birui lucrarea viclenilor care uneltesc împotriva fiilor lui Dumnezeu – creştinii dreptmăritori. (Pastorala Preasfințitului Părinte Vincențiu, Sfintele Paști, 2018)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut