Menu Home

Din Sbornic, citire

„Un stareţ, care a fost sporit în rugăciunea minţii, a întrebat pe un alt monah care, de asemenea, se îndeletnicea cu ea: Cine te-a învăţat a te ruga? Monahul a răspuns: „dracii“.Stareţul a zîmbit si a zis: Ce sminteală ai spus tu pentru cei care nu cunosc lucrarea! Totuşi, spune, cum te-au învăţat dracii să te rogi? Monahul a răspuns: pe mine mă învingea o luptă grea si îndelungată din partea gindurilor, nălucirilor si simţirilor, care nu-mi dădeau pace nici zi nici noapte. Apărat de năvălirea duhurilor, eu am început să zic rugăciunea lui Iisus şi astfel m-am deprins cu ea“. (Sbornicul).

Sbornicul este o culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut