Menu Home

Martorii Învierii- activitate catehetică

Vineri, 27 aprilie 2018, copiii din Cercul catehetic parohial „Ucenicii sfinților” au aflat, pe baza Sfintelor Evanghelii, că Învierea Domnului Iisus a avut loc în mod tainic, însă de realitatea faptului că Hristos a înviat s-au convins toți Apostolii și femeile mironosițe, precum și foarte mulți din cei care Îi erau credincioși, în urma aparițiilor Sale timp de 40 de zile după Paști.

„Arătările Domnului înviat prezentate în Sfintele Evanghelii au drept scop mărturisirea identității Sale personale, adică Iisus Cel înviat este Același cu Iisus Cel răstignit. Recunoașterea lui Hristos are loc cu ocazii diferite: este recunoscut chipul Său (cf. In 20, 27): la auzirea chemării pe nume, Maria Magdalena Îi recunoaște vocea (In 20, 16); este recunoscut atunci când le deschide ucenicilor ochii și mintea să înțeleagă Scripturile (cf. Lc 24, 27 și 45); în momentul frângerii pâinii (Lc 24, 35; In 21, 5, 9, 13).

Aceste arătări sau descoperiri, prin care Mântuitorul Hristos înviat Se face cunoscut, au un caracter educativ sau pedagogic.

Martori oculari ai faptelor lui Hristos până la moartea pe Cruce, ucenicii Mântuitorului au fost și martorii activității Sale după Înviere. Iată de ce ei au fost primii care L-au văzut pe Hristos cel înviat, căci Acesta, imediat după Înviere, S-a arătat prin numeroase semne timp de patruzeci de zile, vorbindu-le despre Împărăția Cerurilor. Unele dintre aceste arătări sunt descrise chiar de martorii oculari, cum ar fi arătarea lui Hristos Mariei Magdalena, femeilor mironosițe, lui Simon Petru, celor doi ucenici în drum spre Emaus, tuturor apostolilor în afară de Toma, tuturor apostolilor aflați împreună cu Toma, unor apostoli pe marea Tiberiadei, apostolilor în Galileea, la 500 de frați creștini, apostolului Iacob și tuturor apostolilor în ziua Înălțării.

Cercetând mai atent, spune Sfântul Ioan Hrisostom, vom observa că Mântuitorul S-a arătat apostolilor după Înviere de unsprezece ori, până să Se înalțe la Tatăl. Pentru că avea unsprezece apostoli, – după căderea lui Iuda care și-a pierdut locul și demnitatea apostolească, din cauza trădării sale –, Hristos S-a arătat apostolilor în unsprezece rânduri.” (Pastorala Preasfințitului Părinte VINCENȚIU la Sfintele Paști, 2018)

După partea învățătorească, participanții la activitate au colorat diferite fișe cu scene biblice referitoare la arătările Mântuirului Înviat către prietenii Săi.

Activitatea s-a încheiat prin oferirea de ouă de ciocolată.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut