Menu Home

Eu, Domnul, pătrund inima şi încerc rărunchii

Aşa zice Domnul: „Blestemat fie omul care se încrede în om şi îşi face sprijin din trup omenesc şi a cărui inimă se depărtează de Domnul.

Acela va fi ca ierburile pustiului şi nu va vedea când va veni binele, ci va locui în locurile arse ale pustiului, în pământ neroditor şi nelocuit.

Binecuvântat fie omul care nădăjduieşte în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul,

Deoarece acesta va fi ca pomul sădit lângă ape, care-şi întinde rădăcinile pe lângă râu şi nu ştie când vine arşiţa; frunzele lui sunt verzi, la timp de secetă nu se teme şi nu încetează a rodi.

Inima omului este mai vicleană decât orice şi foarte stricată! Cine o va cunoaşte?

Eu, Domnul, pătrund inima şi încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după căile lui şi după roada faptelor lui”. (Ieremia 17, 5-10).

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut