Menu Home

Maria, acest nume constituie taina întrupării

Cel care Se naşte din Fecioară este Dumnezeu şi om.

Biserica a considerat-o întotdeauna pe Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu, căci numai astfel se poate mărturisi că Cel ce S-a născut din ea nu e o persoană omenească separată de cea dumnezeiască, cum credea Nestorie, ci Însuşi Fiul lui Dumnezeu, Care S-a întrupat şi S-a născut din Sfânta Fecioară după firea Sa omenească.

Împotriva ereziei lui Nestorie cântările bisericeşti reflectă doctrina Sinodului de la Efes (431) când, adresându-se Maicii Domnului, spun: „Cel ce S-a născut mai înainte de veci din Tatăl fără maică, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, în anii de pe urmă S-a născut din Mamă fără tată”. Iar Sfântul loan Damaschin spune că: „Sfânta Fecioară n-a născut un simplu om, ci pe Dumnezeu adevărat; şi nu un Dumnezeu simplu ci întrupat… Maria, acest nume constituie taina întrupării”.  (Părintele Dumitru Popescu)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut