Menu Home

Te Deum la Anul Nou 2024

În prima zi a anului nou 2024, după Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare s-a slujit în biserica parohială slujba Te Deum pentru binecuvântarea prin rugăciune a noului an. Această slujbă invocă ajutorul lui Dumnezeu să ne ocrotească de rele, să ne dea sănătate, fericire și prosperitate:

Însuţi, preabunule Stăpâne, binecuvintează cu dumnezeiescul Tău har acest an; dăruieşte pământului ploi paşnice spre aducere de roadă; văzduh prielnic şi sănătos oamenilor şi animalelor bine-întocmeşte; dă-ne ca, în pace şi înţelegere deplină, să trecem cursul anului, împodobiţi cu cununa slavei prin virtuţi, „mergând cuviincios, ca ziua”, întru lumina poruncilor Tale. Bine-păzeşte Sfânta noastră Biserică; ocroteşte cu puterea Ta pe binecredinciosul nostru popor; întăreşte spre cele bune pe cârmuitorii şi armata ţării noastre; tinereţile le călăuzeşte; bătrâneţile le întăreşte; pe cei risipiţi îi adună; pe cei rătăciţi întoarce-i şi uneşte-i cu Sfânta Ta Biserică.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut