Menu Home

Cine citește să înțeleagă (3)

Și va fi ca pomul cel răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da în vremea sa şi frunza lui nu va cădea, şi toate câte ar face vor spori . (Ps 1, 3)

Acela ce cugetă întotdeauna la legea dumnezeiască, fiind sădit lângă râurile dumnezeieştilor cuvinte şi adăpându-se cu învăţătura lor, va fi îmbrăcat cu verdeaţă ca pomul cel sădit lângă izvoarele apei, şi aduce adică faptele cele bune ca pe nişte roade la vreme cuviincioasă şi potrivită; însă nu leapădă şi frunzele, adică smerita cugetare care acoperă şi păzeşte rodul pomului cuvântător, adică faptele cele bune. Rodul îl putem înţelege şi într-alt chip, şi anume ca bogăţia cea duhovnicească a dumnezeieştilor daruri, care se adună din osteneli şi nevoinţă, iar frunza, după Teodoret, este nădejdea mântuirii, care acoperă ostenelile cele de acest fel în fiecare vreme şi nu lasă pe cei îmbunătăţiţi să le simtă [ca pe nişte realizări importante], la gândul răsplătirii ce vor lua în veacul viitor [tânjind mai mult după cele viitoare, nepieritoare, definitive, socotind ca nimic pe cele din urmă sau, cel mult, ca pregătitoare pentru cele veşnice]. 

După cuviinţă însă a asemănat Proorocul-împărat dumnezeieştile cuvinte cu apele, pentru că acestea adapă şi hrănesc gânditor, sufletele precum apele adapă şi hrănesc simţitor sadurile. Căci şi Stăpânul Hristos a numit învăţătura Sa apă, zicând: De însetează cineva, să vină la Mine şi să bea, cel ce crede în Mine, a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui (In. 7: 37). Şi iarăşi: Cel ce va bea din apa pe care Eu o voi da lui nu va înseta în veac (In. 4: 14). Iar unui astfel de om, care se adapă din cuvintele dumnezeieşti, Dumnezeu îi ajută în toate lucrurile, precum însuşi David zice undeva: De la Domnul paşii omului se îndreptează, şi calea Lui o va voi foarte (Ps. 36: 24), iar Apostolul zice: Şi ştim că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe El (Rom 8: 28), şi nu oricum a zis Pavel toate, ci pentru ca să arate că cel ce va ajunge la iubirea lui Dumnezeu nu voieşte să facă nici un rău, pentru aceasta şi în toate mişcările lui este îndreptat de Dumnezeu. 

( Eftimie Zigaben)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut