Menu Home

Afișul, activitățile și calendarul unui nou proiect catehetic în parteneriat cu școala

În primele două module ale noului an școlar 2022- 2023, în temeiul protocolului de parteneriat Școală-Biserică și în coordonatele generoase ale Anului rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului, urmărindu-se punerea în practică a două principii didactice aplicabile orei de Religie, anume principiul eclesiologic (ce presupune ca profesorul de religie să transmită elevilor cunoştinţe conform învăţăturii Bisericii  şi în legătură cu viaţa acesteia. Toate cunoştinţele şi conduitele propuse elevilor fiind canalizate să vizeze cultivarea sentimentelor de iubire şi respect față de Dumnezeu prin Biserică. Profesorul trebuind să prezinte elevilor învăţătura Bisericii manifestată prin iubirea faţă de semeni, să tindă spre împlinirea scopului pentru care au fost creaţi: asemănarea cu Dumnezeu şi viaţa veşnică) și principiul intuiţiei  (aplicat prin prisma faptul că accesul în lumea duhovnicească este facilitat de cunoaşterea concretă, senzorială,  fiind baza ulterioară a abstractizării şi generalizării cunoştinţelor. Profesorul este obligat să facă apel la un set de exemple concrete, fenomene, imagini cu putere de sugestie şi de influențare a elevilor. Întrucât cunoaşterea în viața duhovnocească se întemeiază pe sensibilitate şi rațiune, utilizarea intuiţiei în predarea religiei este cu atât mai necesară, cu cât noţiunile predate vor fi însoţite de planşe, fotografii, imagini video, înregistrări audio, obiecte de cult) se vor desfășura câteva activități cu elevii claselor III- IV, în care aceștia, în atmosfera bisericii, vor descoperi (în spațiul eclesial, în cărți de cult și în icoane) semnificația sărbătorilor creștine din timpul anotimpului toamna, sintetizând apoi cunoștințele dobândite, prin raportare în special la audiția troparului respectivelor sărbători, utilizând activități specifice: colorare, scriere, citire, încercare de intonare.

Aceste întâlniri catehetice se vor desfășura în proximitatea următoarelor sărbători: Acoperământului Maicii Domnului (1 octombrie), Sfânta Parascheva (14 octombrie), Sfântul Mare Mucenic Dimitrie (26 octombrie), Sfinții Arhangheli (8 noiembrie), Intrarea Maicii Domnului în Biserică (21 noiembrie), Sfântul Andrei (30 noiembrie).

În cadrul activităților se va întocmi un portofoliu de lucrări.

Cumințenia elevilor va fi recompensată cu o deplasare gratuită, mijlocită de școală, la Catedrala din Slobozia și la Muzeul Național al Agriculturii.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut