Menu Home

Antinomie

 Cel neîncăput nicăieri, cum S-a încăput în pântece ? Cel ce este în Sânurile Tatălui, cum stă în braţe de Maică ? Cu adevărat precum a ştiut, precum a voit, şi precum bine a tocmit. Că fără trup fiind, S-a întrupat de bunăvoie. Şi S-a făcut Cel ce era, ceea ce nu a fost, pentru noi, şi nelipsind de fire, S-a împărtăşit amestecării noastre; îndoit S-a născut Hristos, lumea cea de sus vrând să o plinească.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut