Menu Home

Bărbații de încredere ce au grijă de casa Domnului

Slujirea în condiții demne în sfântul lăcaș de rugăciune din parohia Plevna este îndeplinită prin osârdia benevolă a doi credincioși, ale căror fapte bune și osteneli pentru credință urmează standardul Mântuitorului: „așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri”.

Fratele Constantin, epitrop al parohiei, are ascultarea de paracliser, îngrijindu-se de vestirea slujbelor prin toacă și clopot, de aprinderea lumânărilor și a cădelniței, de ajutorarea preotului în anumite momente ale slujbei precum și de întreținerea curățeniei în biserică.

Fratele Gheorghe, consilier parohial, deși încă muncește, depune toate eforturile pentru a fi prezent în parohie pentru a osteni la strană în toate sărbătorile, sâmbele și duminicile de peste an, pentru laude, Sfânta Liturghie, ierurgii și Sfinte Taine, în biserică dar și în comunitate.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut