Menu Home

„Ca pe niște struguri în pustiu, așa am găsit pe Israel”. Via, strugurele, vinul- în cărțile biblice

Via este o plantă a cărei cultură se deosebește de a celor alimentare. Strugurele nu este numai un fruct printre altele iar vinul nu este o băutură făcută pentru a tăia setea. Efectul său este ambiguu: el înveselește inima, dar poate îngreuia trupul și întuneca mintea. Putem trăi fără vin, putem bea apă, dar, pentru omul biblic, pământul acoperit de curpeni de vie și umbrit de bolte este binecuvîntat. (Maurice Cocagnac)

În sens simbolic, vița de vie a fost simbolul prosperității și al păcii la evreii din antichitate. Via simboliza în mod special poporul ales. Ei erau via pe care Dumnezeu a luat-o din Egipt (Psalmul 80:8-14; Isaia 5:1-5) și pe care a sădit-o într-un pământ foarte ales.

În Scriptură, vița de vie, alături de smochin, simbolizează pacea și binecuvântarea revărsate asupra oamenilor, preezentate într-un ritm evolutiv pornind de la aspecte pământești țintind spre realități cerești:

  •  abundența pământului în țara făgăduințeiApoi au venit până în valea Eșcol, au cercetat-o și au tăiat de acolo o viță de vie cu un strugure de poamă și au dus-o doi pe pârghie. Au mai luat de asemenea rodii și smochine. Deut 13, 24;
  • pacea și bună întocmirea vieții într-o societate bine cârmuită: Căci Solomon domnea peste tot pământul de dincoace de Eufrat, de la Tifsah până la Gaza, și peste toți regii de dincoace de Eufrat, și era în pace cu toate țările de primprejur. Astfel a trăit Iuda și Israelul în liniște, fiecare sub vița sa de vie și sub smochinul său, de la Dan până la Beer-Șeba, în toate zilele lui Solomon. 3 Regi 4, 24-25;
  • promisiunea păcii mesianice:   I.  El va fi judecător al multor popoare și dreptate va împărți la neamuri puternice până departe. Acelea vor preface săbiile lor în fiare de plug și lăncile lor în cosoare. Și nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia și nu se vor mai învăța cum să se lupte. Ci fiecare va sta liniștit sub vita și smochinul lui și nimeni nu-i va înfricoșa, căci gura Domnului Savaot a grăit! Mihaia 4, 3-4   II. Iată Eu aduc pe Servul Meu Odraslă. Iată piatra pe care am pus-o înaintea lui Iosua; pe această  piatră sunt șapte ochi: iată că Eu voi săpa sculptura ei», zice Domnul Savaot, «și într-o singură zi voi îndepărta nedreptatea din țara aceasta. În ziua aceea», zice Domnul Savaot-, «fiecare din voi va pofti pe aproapele său sub vița și sub smochinul său». Zaharia 3, 8-10

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut