Menu Home

Canonul Sfântului Profet Avdie și Cateheză despre milostenie

Marele Avdie, având gândul său luminat cu Dumnezeieștile străluciri, a propovăduit cele viitoare, grăind prin Sfântul Duh. Pe acesta astăzi cinstindu-l, cu gând creștinesc să săvârșim sfințită pomenirea lui, mărind pe Hristos.

Vineri, 19 noiembrie 2021, în biserica parohială, s-a cântat Canonul Sfântului Proroc Avdie.

Proorocul Avdie este unul din profeții mici din Biblie. Scrierea lui este cartea cea mai scurtă din tot Vechiul Testament: are numai 21 de versete și se numește Vedenia lui Avdie. Despre viața Proorocului, însă, nu avem nici o altă știre, cartea sa e singura mărturie despre el. Se crede că ar fi trăit cam cu 600 de ani înainte de Hristos.

Cartea este scrisă în urma năvălirii pustiitoare a unei puteri străine asupra Ierusalimului. În această împrejurare, idumeii, frații evreilor, s-au unit cu dușmanii și au luat parte la pustiirea lui Israel. Proorocul vestește, din partea lui Dumnezeu, pedeapsa idumeilor. Cartea este un strigăt către dreptatea lui Dumnezeu. În ziua Judecății însă Sionul va fi din nou un loc de mântuire, iar Idumeea va pieri pentru totdeauna.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut