Menu Home

Caracterul „închis” al Sfintei Euharistii. Botezul și Spovedania, cheile accesului la Sfânta Euharistie

În Biserica Ortodoxă, Sfânta Euharistiei nu poate fi oferită oricui, ci doar cu respectarea unor anumite reguli și condiții, valabile dintotdeauna. Iată câteva aspecte relevante:

1. Botezul și Mirungerea (Sfântul Mir): primirea Euharistiei presupune să fii botezat și să ai parte de Mirungere (Sfântul Mir), care sunt considerate sacramentele de inițiere creștină.

2. Spovedania: Înainte de a primi Sfânta Împărtășanie, credincioșii ortodocși sunt îndatorați să se spovedească pentru a-și curăța sufletele de păcate și a se apropia de Euharistie cu inimi pregătite.

3. Postul euharistic: Credincioșii sunt îndemnați să țină un post euharistic înainte de a primi Sfânta Împărtășanie. Acest post include evitarea alimentelor și băuturilor în anumite zile și ore înainte de Liturghie.

4. Participarea la Sfânta Liturghie: Credincioșii sunt încurajați să participe la întreaga slujbă a Sfintei Liturghii și să se apropie de Sfânta Împărtășanie cu reculegere și respect.

În secolul II, Sfântul Iustin Martirul și Filosoful, descrie aceste condiționalități cerute celor ce se apropie de Sfintele Taine, astfel:

Hrana aceasta se numeşte la noi Euharistie.

Nimeni nu poate participa la ea,

decât numai cel ce crede că cele propovăduite de noi sunt adevărate şi care a trecut prin baia iertării păcatelor şi a renașterii,

trăind mai departe aşa cum ne-a transmis Hristos.

Căci noi nu primim acestea ca pe o pâine comună şi nici ca pe o băutură comună; ci, după cum Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, S-a întrupat şi a avut în vederea mântuirii noastre şi trup și sânge, tot astfel şi hrana transformată în Euharistie, prin rugăciunea cuvântului celui de la El, hrana aceasta din care se hrănesc sângele şi trupurile noastre, prin schimbare, am fost învățați că este atât trupul, cât și sângele Acelui Iisus întrupat. Apostolii, în Memoriile lor, care se numesc Evanghelii, așa ne-au transmis că li s-a poruncit lor: Iisus luând pâinea şi aducând rugăciuni de mulţumire asupra ei, a zis: „Aceasta să o faceţi în amintirea Mea; acesta este trupul Meu”. Şi, de asemenea, luând paharul şi aducând rugăciuni de mulțumire asupra lui, a zis: „Acesta este sângele Meu”. 

 

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut