Menu Home

Ce este Pocăința?

Spovedania sau Pocăinţa este Taina pe care Biserica ne-o dăruiește pentru a ne curăţi de păcate, este Taina în care Dumnezeu iartă prin preotul duhovnic păcatele celor ce se căiesc și se mărturisesc. Mântuitorul Hristos a instituit această Taină în ziua Învierii Sale, când, apărând între Ucenicii Săi, a suflat asupra lor și a zis: „Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veţi ţine, ținute vor fi” (loan 20, 22-23). După cum ne învaţă Sfântul loan Teologul, dacă mărturisim păcatele noastre, Dumnezeu este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească pe noi de toată nedreptatea (1 loan, 1, 9). Spovedania trebuie să fie o mișcare a inimii de căință sinceră. De aceea, este bine ca, înainte de a merge la duhovnic, să avem câteva momente de liniște, pentru a ne aduna gândurile. Iar după Spovedanie, trebuie să încercăm cu toată puterea și să cerem ajutorul Domnului Hristos pentru a nu mai cădea în aceleași păcate, căci altfel se întâmplă cu noi adevărul zicerii: „Câinele se întoarce la vărsătura sa și porcul scăldat în noroiul mocirlei lui” (2 Petru 2, 22).

Creștinii ar trebui să cunoască Evanghelia și învățătura Noului Testament, citind zilnic din Sfânta Scriptură. În pregătirea pentru mărturisire, Părinţii Bisericii ne recomandă unele pasaje biblice care ne pot ajuta să vedem ceea ce suntem și ce suntem chemați să fim.

a. Predica de pe Munte (Evanghelia după Matei, capitolele 5, 6, 7 și Evanghelia după Luca, capitolul 6);

b. Câteva capitole din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani (Romani 12, 13, 14);

c. Al 13-lea capitol din Epistola întâi a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni;

d. Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol și Evanghelist loan.

Desigur, aceste secțiuni nu epuizează acest subiect, dar ele sunt de mare ajutor în cercetarea noastră de sine. Dacă le citim cu grijă, cu atenție și raportându-le la propriile atitudini și acțiuni, vom avea mai mult decât suficiente ocazii pentru a ne judeca după standardele pe care creștinii ar trebuie să și le însușească. În plus față de examinarea sinelui în funcţie de idealurile creștine, trebuie să ne pregătim pentru mărturisire prin rugăciune și post. Ambele sunt necesare pentru a oferi limpezime perspectivei noastre, a învăţa să ne controlăm gândurile și a ne pune într-o legătură vie cu Dumnezeu. În cărţile de rugăciuni există rugăciuni înainte de Spovedanie pe care le putem citi împreună cu „Psalmii de pocăință” (Psalmii 31, 37, 50, 101, 129,142).

Taina Spovedaniei implică, pe lângă mărturisirea cu multă părere de rău a păcatelor, și dorinţa de îndreptare. Păcatul lasă urme adânci în sufletul nostru, mai cu seamă atunci când ne-am obișnuit cu el, pentru că păcatul repetat devine ca o a doua natură a omului. Așa ne pierdem libertatea. Mântuitorul zice: „Oricine săvârşeşte păcatul este rob păcatului” (loan 8, 24). Pentru a ne recâștiga libertatea față de păcat, trebuie să ne luptăm din răsputeri pentru a nu-l mai repeta. Lupta împotriva păcatului se duce după reguli duhovnicești precise, pe care le învăţăm îndeosebi de la preotul duhovnic. La Spovedanie primim deci, pe lângă dezlegarea de păcate, și poveţe duhovnicești pentru a ne elibera de obișnuința cu păcatul. De aceea, rugăciunea pentru părintele duhovnic înainte de Spovedanie este foarte importantă. (Carte de rugăciuni)

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut