Menu Home

Ceasurile Paștilor, rânduială specifică Săptămânii Luminate

În Săptămâna Luminată rânduiala laudelor zilnice de rugăciune (Ceasurile 3, 6, 9, Pavecerniță și Miezonoptica) este mai prescurtată, centrată total pe imnografia sărbătorii Învierii Domnului.

Rânduiala acestor laude este următoarea:

PREOTUL: Slavă Sfintei și Celei de o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei Treimi…

Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le (cântat 1 dată).

CÂNTĂREȚUL: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le (cântat de 2 ori).

Învierea lui Hristos văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim; că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm, numele Tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm, Sfintei învierii lui Hristos, că, iată, a venit prin Cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea Lui, că, răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat (de 3 ori).

Ipacoi, glasul al 4-lea

Venit-au mai înainte de zori, cele ce au fost cu Maria, și aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger: Pentru ce cătați printre morți, ca pe un om, pe Cel ce este întru Lumina cea pururea fiitoare? Vedeți giulgiurile cele de îngropare! Alergați și propovăduiți că S-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, Cela ce a mântuit neamul omenesc.

Condacul, glasul al 8-lea

De Te-ai și pogorât în mormânt, Cela ce ești fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit, și ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mironosițe: „Bucurați-vă” și apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cel ce dai celor căzuți înviere.

Și aceste tropare același glas:

În Mormânt cu Trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în Rai cu tâlharul și pe Scaun ai fost, Hristoase, cu Tatăl și cu Duhul, toate umplându-le, Cela ce ești necuprins.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ca un purtător de viață, mai înfrumusețat decât Raiul cu adevărat și mai luminat decât orice cămară împărătească s-a arătat, Hristoase, mormântul Tău, izvorul învierii noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ești Locaș sfințit, Dumnezeiesc, al Celui Preaînalt, bucură-te, că prin tine s-a dat bucuria, Născătoare de Dumnezeu, celor ce strigă: Binecuvântată ești tu între femei, Stăpână, ceea ce ești cu totul fără de prihană.

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului, binecuvintează părinte!

PREOTUL: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

Strana: Amin.

Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le (de 3 ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Părinte, binecuvintează…

Otpustul.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut