Menu Home

Cu bicicleta printre semănăturile din parohie (II)

Taina grăuntelui de muștar, precum au spus Părinții, ne cere să trăim după chipul lui. Căci s-a scris: „Asemenea este Împărăția cerurilor unui grăunte de muștar, pe care luându-l omul, l-a ascuns în țarina lui. El este cel mai mic dintre toate semințele dar când crește, se face mai mare ca toate plantele, încât păsările cerului vin să se sălășluiască în ramurile lui” (Mt. 13, 31-32). Omul este grăuntele de muștar, iar păsările sunt virtuțile lui. Omul trebuie să urmeze grăuntelui de muștar în toate. Căci spunând: „Este mai mic decât toate semințele”, o spune aceasta deoarece trebuie să coboare mai jos decât orice om. Dar el este prin aceasta desăvârșit, pentru blândețea și îndelunga lui răbdare. Și este înfocat (în creștere) pentru curăția lui, pentru că nu are nici o întinăciune în trup. Iar cele din el sunt puternice pentru ura față de patimi. Căci este supărător celor ce iubesc lumea. Și are însușirea de-a fi lucrător, de nu e lovit și apăsat. Despre neplăcuta lui pătimire, zice: Cel ce îl apasă, îi înțeapă ochi pentru necazul adus lucrărilor lui. El trebuie să-și hrănească mădularele moarte, spre a nu cădea într-un miros urât.

Să-l înțelegem și să-i urmăm și să asemănăm cu el mădularele noastre în descompunere, ca să nu se împută și să prindă viermi. De aceea s-a făcut om Domnul Iisus, ca să se îngrijească de noi, ca să ne îndreptăm pe noi prin El, potrivit Lui și să arătăm că suntem din El ca grăunțe, sau nu, că suntem din starea Lui, din smerenia inimii Lui, din blândețea și asprimea Lui. Iar propriu milei Lui este să ne întărească, după voia Lui. (Cuviosul Isaia Pustnicul)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut