Menu Home

Cine este, în același timp, și departe, și aproape?

Acesta este o mare taină a credinței: Iisus s-a înălțat deasupra tutu­ror cerurilor și este foarte aproape de cei care trăiesc pe pământ. Cine este, în același timp, și departe, și aproape, dacă nu Cel care s-a făcut aproapele nostru prin milosti­virea Sa?
Tot neamul omenesc este întruchipat în omul acela care zăcea pe jumătate mort la marginea drumului, pără­sit de tâlhari. Preotul și levitul, trecând, nu l-au luat în seamă, dar un samaritean, care era în trecere, s-a apro­piat de el ca să-l îngrijească și să-l ajute.

Când era nemu­ritor și drept, și deci departe de noi, care suntem muri­tori și păcătoși, a coborât până la noi, ca să se facă aproapele nostru, El, care era atât de departe.
El nu ne pedepsește după fărădelegile noastre (Ps 102,10). De fapt, noi suntem fii. Cum dovedim aceasta? El, care este Fiul unic, a murit pentru noi, ca să nu rămână singur. Nu a voit să fie singur, El, care a murit singur. Fiul unic al lui Dumnezeu i-a făcut pe mulți fii ai lui Dumnezeu. Și-a dobândit frați prin sângele Său, i-a adoptat, El, care fusese respins; i-a răscumpărat, El, care fusese vândut; i-a copleșit cu onoruri, El, care a fost înjosit; le-a dăruit viața, El, care a fost ucis.
De aceea, fraților, bucurați-vă în Domnul, nu în lume; adică, bucurați-vă în adevăr, nu în păcat; bucu­rați-vă în speranța veșniciei, nu în florile trecă­toare ale vanității. Așa să vă bucurați, și în orice loc și în orice timp veți fi astfel, Domnul este aproape! Nu vă îngrijo­rați pentru nimic! (Fil 4,5-6). (Fericitul Augustin)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut