Menu Home

Cu ape te-ai îmbrăcat Hristoase

Cu repejunile Iordanului Te-ai îmbrăcat, Cela ce Te îmbraci cu lumina preaslăvit. Întru care ai înnoit firea lui Adam cu ascultarea, sfărâmând pe balaurul, Cuvinte al lui Dumnezeu. Pentru aceasta Te lăudăm pe Tine şi Sfântă arătarea Ta toţi o slăvim.

 

Cu focul cel fără materie al Dumnezeirii, în trup materialnic îmbrăcându-Se cu apa Iordanului se acoperă, Cel ce S-a întrupat din Fecioară, Domnul, că S-a proslăvit.

 

Tu văpaia asirienilor cea îngrozitoare, care Te-a închipuit pe Tine o ai oprit, prefăcându-o în rouă. Iar acum cu apă Te-ai îmbrăcat Hristoase; arzând pe vătămătorul vrăjmaş cel tăinuit, care cheamă la calea cea alunecătoare.

Cela ce îmbracă Cerul cu nori, cu apele Iordanului Se îmbracă astăzi şi cu a mea curăţire Se curăţeşte, Cela ce ridică păcatul lumii. Şi de Duhul Cel de o Fiinţă de sus Se mărturiseşte, Fiul Unul-Născut a fi al Tatălui celui de sus. Către carele să strigăm : Cela ce Te-ai arătat şi ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeul nostru slavă Ție. ( Minei, 6 ianuarie)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut