Menu Home

Dacă vrem să locuim în lăcașurile Domnului, să fim convinși că nu vom putea ajunge acolo decât numai grăbindu-ne prin fapte bune

Să ne trezim la chemarea Scripturii care spune: Este chiar ceasul să vă treziţi din somn (Rom 13,11). Să deschidem ochii la lumina divină, să ascultăm cu atenție glasul de avertizare pe care ni-l adresează Dum­nezeu în fiecare zi: Să nu vă învârtoşaţi inimile voastre (Ps 94,8). De asemenea: Cine are urechi, să asculte ceea ce Duhul spune Biseri­cilor (Ap 2,7).
Și ce anume spune? Veniți, fiilor, ascultați-mă și vă voi învăța frica de Domnul (Ps 33,12). Umblați cât timp aveți lumina vieții, ca să nu vă prindă întunericul (In 12,35).
Domnul caută în mulțimea poporului lucrătorul Său și spune: Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile bune? (Ps 33,13). Dacă tu, ascul­tând aceste cuvinte, răspunzi: „Eu vreau”, Dumnezeu îți spune: Cine este omul cel ce voieşte viaţa, care iubeşte să vadă zile bune? Opreşte-ţi limba de la rău şi buzele tale să nu grăiască vicleşug. Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea (Ps 33,11-12). Și dacă veți face aceasta, ochii Mei vor fi asupra voastră și urechile Mele vor fi atente la rugă­ciunile voastre; înainte de a Mă invoca, Eu voi spune: Iată-Mă.
Ce este mai dulce decât acest glas al Domnului care ne invită? Iată, pentru că El ne iubește, ne arată calea vieții.
De aceea, cu mijlocul încins cu credință și cu deprinderea faptelor bune, prin călăuzirea Evangheliei, să intrăm pe căile Sale pentru a merita să-L vedem în împărăția Sa pe Cel care ne-a chemat. Dar dacă vrem să locuim în lăcașurile împărăției Sale, să fim convinși că nu vom putea ajunge acolo decât numai grăbindu-ne prin fapte bune.
Așa cum există un zel rău și amar care îndepărtează de Dumnezeu și duce la iad, tot așa există un zel bun care îndepărtează de vicii și duce la Dumnezeu și la viața veșnică. Să nu punem absolut nimic în locul lui Hristos și, astfel, El, ca răsplată, ne va conduce pe toți la viața veșnică. (Sf Ioan Gură de Aur)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut