Menu Home

Rugăciune către Maica Domnului

Auzind și văzând împreună-pătimirea ta, Stăpână, față de oamenii necăjiți și care pier, noi, păcătoșii, la tine alergăm și ne rugăm: O ! Preasfântă Fecioară, auzi-ne pe noi păcătoșii, și în ziua când soarele va usca pământul și de uscăciune va fi secetă, și roadele pământului vor prinde a se veșteji, atunci, Stăpână, trimite a harului tău rouă asupra celor care se roagă cerând milă, veselește fața pământului pentru săracii tăi, pentru prunci, pentru dobitoace și pentru toți cei ce așteaptă să li se dea lor hrană la bună vreme, și din sfântă icoana ta „Sporitoarea grânelor” arată mila ta celor ce strigă ție unele ca acestea:

Bucură-te, Neadormită Rugătoare către Hristos Dumnezeu, pe care Îl pleci spre milă către noi;
Bucură-te, ceea ce abați de la capetele noastre pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcate;
Bucură-te, ceea ce de toate nenorocirile ne păzești cu acoperământul tău de Maică;
Bucură-te, ceea ce câmpurile și țarinile noastre le izbăvești de arșița soarelui și de secetă;
Bucură-te, Preamilostivă Ascultătoare a glasurilor rugăciunilor noastre celor dintru necazuri și restriști;
Bucură-te, ceea ce izbăvești de foc casele noastre;
Bucură-te, Stăpânitoare, grabnica noastră ajutătoare în zilele de grele încercări;
Bucură-te, din toate nevoile grabnică izbăvire.
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne și nouă, nevrednicilor, roua harului tău și arătată fă milostivirea ta.

 

La prăznuirea icoanei Maicii Domnului, 12 iulie 2022, în biserica parohială s-a cântat acatistul Maicii Domnului, Sporitoarea grânelor.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut