Menu Home

Dar duhovnicesc pentru cititorii site-ului. Condacul integral al Nașterii Domnului Iisus Hristos (14)

Deșertăciunea deșertăciunilor

     sunt toate;

     dar la noi acestea nimeni

     prin a sa cugetare n-a descoperit;

     căci unii amăgesc

     iar alții sunt amăgiți.

Pentru aceea, o, fecioară,

     mulțumire (se cuvine) celui ce L-ai născut,

     prin care nu numai

de rătăcire am fost izbăviți

     ci și de necazurile

     din partea tuturor țărilor

     prin care am trecut,

a noroadelor necunoscute,

     a limbilor neștiute,

     cutreierând pământul

     și cercetându-l

cu lunina stelei,

     întrebând unde s-a născut

     prunc tânăr,

    Dumnezeu Cel mai ‘nainte de veci.

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut