Menu Home

De vrei să te mântuiești, ferește-te de cei ce te laudă

Un bărbat sfânt a văzut pe un oarecare greșind și cu amar a lăcrimat și a zis: „Acesta astăzi, iar eu mâine”. Oricine, de va greși, chiar necredincios de ar fi, să nu-l osândești pe el, ci să te vezi pe tine mult mai păcătos decât dansul și nicidecum să nu-l ocărăști pe dânsul pentru greșeală, ci să-ți aduci aminte de tine însuți și să iei seamă cum umbli, ca să nu cazi. Să dai de lucru sufletului tău, că, adică, să stea la rugăciune și să se lipească de Dumnezeu, ca să nu te biruiască pe tine gândul cel vrăjmășesc. Roagă-te ca să se depărteze de la tine duhul uitării. Și orice lucru de trebuință vei face, dacă te vei lăuda, îl pierzi pe el. Tu să zici așa: „Eu voi muri diseară, ori mâine, ori nu știu în care ceas”. Iar de vei grăi cuiva despre viața ce va să fie, cu umilință și cu plângere să-i grăiești celui ce te ascultă, de vreme ce și el ar putea să-și spună ție: „Să nu mori fără de folos, petrecând vremea în cuvinte deșarte”. Și de vrei să te mântuiești, ferește-te de cei ce te laudă și de cei ce-ți înșală gândul tău, ca să ocărăști pe cel de aproape, iar pe tine să nu te vezi. Au, nu știi, oare, că tâlharul cel ce a fost pe cruce, printr-un singur cuvânt s-a îndreptat, iar fariseul, cu un cuvânt s-a făcut vinovat? Că Iuda a fost numărat împreună cu Apostolii și, într-o noapte, și-a pierdut toată osteneala și s-a pogorât în iar? Drept aceea, să nu se laude nimeni, oricât bine ar face, pentru că toți ce și-au pus nădejdea în sine, au căzut.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut