Menu Home

Donație pentru biblioteca parohială

 Un creștin legat sufletește de comunitatea bisericească din Plevna, M. V., a donat bibliotecii parohiale primul volum al monumentalei serii de documente teologice Canonul Ortodoxiei, editată de părintele Ioan I. Ică jr.

Volumul de față, care inaugurează această serie, este dedicat Canonului apostolic al primelor secole și include un corpus de texte și documente scripturistice, martirice, liturgice și disciplinare care revelează existența înainte de anul 325 a unui creștinism al originilor, integral, viu și riguros, care își exprima rigoarea în termenii noțiunii fundamentale de canon. Înainte de a promulga dogme, definiții sau tomosuri (cum se va face în epoca imperială bizantină), Biserica apostolică a primelor secole și-a formulat normativul identității sale într-o serie de canoane: canonul scripturistic, canonul adevărului credinței, canonul etic și disciplinar al vieții și mai ales canonul liturgic. Cititorul interesat are acces în acest volum la:
— primele acte martirice și apologii creștine;
— corespondența discipolilor direcți ai apostolilor: Clement Romanul și Ignatie Teoforul;
— primele apărări ale Tradiției apostolice de către Irineu al Lyonului și Tertulian;
— documentele literaturii canonice apostolice în integralitatea lor: Didahia Apostolilor, Tradiția Apostolică, Canoanele Bisericești ale Apostolilor și Constituțiile Apostolilor; și
— cele mai vechi colecții păstrate de rugăciuni ale Bisericii vechi: principalele anaforale euharistice, Euchologion-ul lui Serapion din Thmuis și mai ales cel mai vechi Euchologion bizantin păstrat în codicele Barberini graecus 336.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut