Menu Home

Enchiridion patristicum. Vremea Triodului (II)

 Legea și legământul au suferit schimbări radicale. De fapt, Dumnezeu a schimbat primul legământ, încheiat cu Adam, şi i-a impus lui Noe un alt legământ. Apoi a încheiat un altul cu Avraam, pe care l-a schimbat apoi cu cel pe care l-a încheiat cu Moise. Însă cum nici legământul mozaic nu era respectat, El a făcut o nouă alianță cu ultima generaţie. Ea nu trebuie să mai fie schimbată. De fapt, lui Adam i-a impus să nu mănânce din pomul vieții, lui Noe i-a apărut un curcubeu în nori, lui Avraam, ales deja datorită credinţei sale, i-a impus apoi tăierea împrejur, ca o caracteristică și semn pentru cei ce vor urma. Moise a avut mielul pascal, ca ispășire pentru popor.Toate aceste legăminte erau diferite unul de altul, Totuși, adevărata tăiere împrejur, aprobată de Cel care a dat acele legăminte, este cea despre care vorbeşte Ieremia atunci când spune: Tăiaţi-vă împrejur inimile (ler 4,4)  Dacă a fost trainic legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avraam, și acesta este trainic şi durabil și nici nu se va putea stabili o altă lege din iniţiativa fie a celor care sunt în afara legii, fie a celor supuși legii. De fapt, El i-a dat lui Moise legea cu toate rânduielile şi preceptele sale: însă, de vreme ce nu le respectau, a zădămicit atât legea, cât şi preceptele ei, promițând că va da un nou legământ, care, a spus El, va fi diferit de cel dintâi, chiar dacă dătătorul ambelor este același. Legământul pe care a promis că îl va da este acesta: Toţi mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei (ler 31,34). În acest legământ nu mai este tăiere împrejur a trupului și nici vreun semn distinctiv al poporului. 

lubiți frați, știm cu certitudine că Dumnezeu, în diferite generaţii, a dat legi care au fost valabile până când i-a plăcut Lui și apoi s-au învechit, așa cum spune Apostolul: În trecut împărăția lui Dumnezeu a luat forme diferite în diferitele timpuri (cf. Evr 1,1). Totuși, Dumnezeul nostru este adevărat şi preceptele Sale sunt foarte sigure; fiecare legământ, la timpul său, a fost menținut trainic și adevărat și cei care şi-au tăiat împrejur inima au viaţa pentru noua tăiere împrejur care se realizează în lordan, adică în botezul primit pentru iertarea păcatelor. 

losua, fiul lui Nun, a poruncit să fie din nou tăiat împrejur poporul, cu un cuțit de piatră, atunci când a trecut lordanul împreună cu poporul său; Iisus, mântuitorul nostru, face să fie din nou tăiate împrejur, prin tăierea împrejur a inimii, neamurile care au crezut în El şi care au fost spălate în Botez, şi i-a tăiat împrejur cu sabia care este cuvântul Lui, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri (ct. Evr 4,12). 

losua, fiul lui Nun, a introdus poporul în ţara promisă; Iisus, Domnul nostru, a promis pământul vieţii tuturor celor care au trecut adevăratul Iordan şi au crezut și au fost tăiați împrejur în intimitatea inimii lor. Aşadar, fericiți cei care au fost tăiați împrejur în intimitatea inimii și sunt renăscuți din apele celei de-a doua tăieri imprejur. Ei vor primi moștenirea împreună cu Avraaam, strămoș fidel și părinte al tuturor neamurilor, deoarece credința sa i-a fost socotită ca dreptate. (Afraates)

 

 

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut