Menu Home

Ferment nou pentru activitățile cu tinerii

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2023 să fie declarat Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice.
Între manifestările culturale şi educaţionale, programate cu prilejul anului omagial şi comemorativ, Sectorul teologic-educațional organizează Concursul Național Catehetic Tinerii şivârstnicii să laude numele Domnului.
În contextul unei societăți marcate de individualism și secularizare, Biserica acordă o atenţie deosebită pastorației persoanelor vârstnice, printr-o intensificare a participării acestora la viața Bisericii, o implicare mai activă a familiei, Bisericii și societății în sprijinul persoanelor vârstnice, precum și o dinamizare a activităților social-filantropice și culturale dedicate acestei categorii de credincioși.
Tematicile Concursului Național Catehetic Tinerii şi vârstnicii să laude numele Domnului oferă grupurilor catehetice și coordonatorilor posibilitatea trăirii unor frumoase experiențe de iubire, de cunoaștere, de apropiere și de slujire dintre oameni, și mai ales posibilitatea întăririi relaţiilor tinerilor cu vârstnicii.
Prin urmare, Concursul Național Catehetic Tinerii şi vârstnicii să laude numele Domnului va evidenția rolul, importanța și necesitatea comuniunii dintre oameni, promovând dialogul între generații, colaborarea şi fapta izvorâtă din iubire şi credinţă.

Concursul își propune să valorifice şi să pună în practică conţinutul de credinţă al Bisericii Ortodoxe cu privire la relaţia de iubire şi comuniune a omului cu Dumnezeu şi cu aproapele său, să promoveze relaţia/legătura de iubire, cunoaștere, apropiere și slujire dintre oameni, cu precădere relaţia tinerilor în raport cu vârstnicii, promovând dialogul între generații, colaborarea şi fapta izvorâtă din iubire şi credinţă.
Totodată concursul îşi propune să contribuie și să motiveze intensificarea activităţii catehetice parohiale şi a lucrului cu tinerii, astfel încât numărul parohiilor care desfăşoară activitate catehetică şi misiune cu copiii şi tinerii să crească.

. Obiective specifice
● Să se cunoască învăţătura Bisericii Ortodoxe cu privire la relația de iubire și de comuniune a omului cu Dumnezeu și cu aproapele;
● Să se pună în practică și să trăiască experienţa filantropiei în comunitatea parohială și în societate;
● Să se îmbunătățească cunoașterea, dialogul, apropierea și slujirea între generații;
● Să se stimuleze colaborarea și fapta izvorâtă din iubire, inițiativa și acțiunea credinței și să se implice activ în viața Bisericii;

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut