Menu Home

Fii ai lui Dumnezeu. Fiii unei alegeri conștiente

Vom expune cum, reînnoiți prin Hristos, ne-am con­sacrat lui Dumnezeu.
    Cei care, ajunși la certitudine, au crezut în ade­vărurile învățate și proclamate de noi și au promis să trăiască în conformitate cu ele sunt călăuziți să se roage și să ceară de la Dumnezeu iertarea păcatelor. Noi îi învățăm să însoțească rugăciunea cu postul, dar și noi ne rugăm și postim în unire deplină cu ei.
    Apoi îi conducem la izvorul de apă și acolo sunt renăscuți în același fel în care am fost renăscuți și noi. Într-adevăr, atunci ei primesc baia de apă în numele Creatorului tuturor lucrurilor, al Domnului Dumnezeu și al Mântuitorului nostru Iisus Hristos și al Duhului Sfânt.
    De fapt, Iisus a spus: Dacă nu vă veți naște din nou, nu veți intra în împărăția cerurilor (In 3,3; Mt 18,3). Desigur nu este vorba de a reintra în sânul matern, pentru că nașterea despre care vorbim este spirituală.
    Profetul Isaia a explicat în ce mod se eliberează de păcate cei care le-au comis și fac pocăință: Spălați-vă și curățați-vă! Luați dinaintea ochilor mei faptele pe care le-ați făcut! Încetați să mai faceți răul! Învățați să faceți binele, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă! Veniți să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e carminul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna. Dacă nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit (Is 1,16-20).
    Această învățătură am primit-o de la apostoli. În prima noastră naștere am fost născuți de părinții noștri prin instinct natural și în mod inconștient. Acum nu vrem să rămânem fii ai naturii simple și ai ignoranței, ci ai unei alegeri conștiente. Vrem să obținem în apa mân­tuitoare iertarea păcatelor comise. Pentru aceasta, se rostește numele Creatorului și Domnului Dumneze­ului uni­versului asupra celui care dorește să fie renăs­cut și a făcut pocăință pentru păcate. Numai acest nume îl invo­căm asupra celui care este condus la baie pentru Botez.
    Căci nimeni nu poate să găsească un nume pentru Dumnezeu, care este prea mare pentru cuvinte; dacă cineva ar îndrăzni să spună că este posibil să facă așa ceva, trebuie să sufere de o nebunie incurabilă.
    Baia se numește luminare, pentru că aceia care învață adevărurile amintite sunt luminați în mintea lor. Cel care este luminat este și spălat. Este luminat și spălat în numele lui Iisus Hristos cel răstignit sub Ponțiu Pilat și în numele Duhului Sfânt, care a prevestit prin profeți toate cele referitoare la Iisus. (Sf Iustin Martirul și Filosoful)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut