Menu Home

Frumoasa rugăciune a îmbisericirii pruncilor

  Dumnezeule, Părinte atoţiitorule, Care, prin Isaia, marele cuvântător între proroci, mai înainte ai vestit nouă întruparea cea din Fecioară a Unuia‑Născut Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, Cel ce în zilele cele mai de pe urmă, cu bunăvoirea Ta şi prin împreună‑lucrarea Sfântului Duh, pentru mântuirea noastră a celor muritori, prin milostivirea cea nemăsurată, a primit a Se face prunc dintr‑însa; şi după obiceiul din Legea Ta cea sfântă, la împlinirea zilelor de curăţire, El, Care era adevăratul dătător al Legii, a socotit drept să fie înfăţişat preotului şi a primit să fie ţinut în braţe de dreptul Simeon; Însuţi şi acum, Cel ce păzeşti pruncii, Doamne, binecuvintează pe pruncul acesta, împreună cu părinţii şi cu naşii lui, şi învrednicit fiind de naşterea cea din apă şi din Duh, numără‑l pe el cu turma cea sfântă a oilor Tale celor cuvântătoare care se numesc cu numele Hristosului Tău. Că Tu eşti Cel care petreci întru cei de sus şi priveşti spre cei smeriţi şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 În sâmbăta sfinților asceți, 13 martie 2021, a fost altoit la darul vieții veșnice, prin moartea și învierea lui Hristos, pruncul Gabriel, cel mai tânăr enoriaș al parohiei.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut