Menu Home

Frumoase cântări în duminica de după Nașterea Domnului

   La Duminica după Nașterea lui Hristos este pomenirea Sfinților şi drepților ai lui Dumnezeu Părinți, Iosif logodnicul Sfintei Fecioare, Stăpânei Noastre de Dumnezeu Născătoarei, a lui Iacov fratele Domnului, şi a lui David Prorocul şi împăratul.

Proorociile Proorocilor le-a văzut la bătrâneţe arătat plinite cu adevărat Iosif logodnicul, învrednicindu-se logodirii celei străine, răspunsuri luând de la îngerii cei ce au strigat : Slavă lui Dumnezeu, Celui ce a dăruit pe pământ pace.

   Pe fratele Domnului toţi să-l lăudăm, ca pe cel ce a fost Arhiereu, şi iarăşi cu mucenicia a strălucit vitejeşte. Pentru ale căruia rugăciuni Iisuse Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai înfăşat, şi în peşteră şi în iesle Te-ai culcat, mântuieşte pe toţi cei ce Te laudă pe Tine

 Împreună cu Iacov preaslăvitul fratele Domnului, să lăudăm pe David al lui Dumnezeu Părinte, şi pe Dumnezeiescul Iosif, logodnicul Născătoarei de Dumnezeu; că dumnezeieştii Naşterii lui Hristos au slujit cu dumnezeiască cuviinţă în cetatea Vitleemului, cu îngerii, cu magii şi cu păstorii; Aceluia cântând cântare, ca unui Dumnezeu şi Stăpân.

 De veselie astăzi se umple dumnezeiescul David, şi Iosif împreună cu Iacov laudă aduce; pentru că luând cunună pentru înrudirea cu Hristos, se bucură; şi pe Cel ce S-a născut negrăit pe pământ, Îl laudă, şi strigă : Mântuieşte Îndurate, pe cei ce Te cinstesc pe Tine.

Tatălui Ceresc slujitor cu adevărat te-ai făcut Iosife, şi tată te-ai socotit Fiului celui fără început, ce S-a făcut Prunc cu trupul. Pentru aceasta astăzi prăznuim sfântă pomenirea ta întru veselia inimii, lăudându-te cu credinţă.

 Pe Hristos, Cel ce S-a întrupat, pe Care l-a proorocit David al lui Dumnezeu Părinte, şi popoarelor L-a propovăduit Iacov; toate lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut