Menu Home

Rugăciune în noaptea dintre ani

Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, Care ai chemat pe vameși și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca niște mir de mult preț, primește cântarea aceasta: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

La finalul ultimei zile a anului 2023, în noapte, biserica parohială a fost deschisă pentru întâlnirea duhovnicească, tradițională deja, din noaptea dintre ani, constând în citirea Acatistului Domnului Iisus Hristos și a Rugăciunilor de mulțumire pentru binecuvântările dăruite de Dumnezeu în anul ce a trecut.

În fața icoanei Domnului Iisus de pe tâmplă, rugăciunea a cuprins aspectele fundamentale ale vieții de credință ale fiecărui creștin ce pot fi împlinite prin harurile bogate ale Domnului:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistie­rul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău.

Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească.

Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut