Menu Home

Hristos, episcopul tuturor. Învățătura Sf Ignatie Teoforul despre Domnul Iisus

Hristos este centrul gândirii Sfântului Ignatie. O ilustrează şi prezența în epistolele sale de 157 de ori a numelui lui Hristos, sub formele sale : Hristos, lisus, Domnul, Mântuitorul.

Hristos este Dumnezeu ; este în Tatăl înainte de veci; este Cuvânt veşnic al lui Dumnezeu și chip al Tatălui. Este și Fiu: al lui Dumnezeu şi Fiu al omului, «zămislit de Maria, după rânduiala lui Dumnezeu din sămânţa lui David şi din Duhul Sfânt» (Efeseni, XVIII, 2). «Dumnezeu s-a arătat în trup omenesc spre înnoirea vieţii veșnice şi a luat început ceea ce fusese hotărit de Dumnezeu; prin aceasta toate se puneau în mișcare, pentru că se pregătea nimicirea morții» (Efeseni, XIX, 3). S-a născut «cu adevărat din Fecioară», a fost botezat de Ioan, iar pe timpul lui Pilat din Pont şi al lui Irod «a fost pironit cu adevărat pentru noi cu trupul» (Smirneni, I, 1-2). A mâncat, a băut; «cu adevărat a fost răstignit și a înviat în văzul celor cereşti şi al celor pământești şi al celor dedesubt» (Tralieni. IX, 1). A pătimit şi a murit pentru mîntuirea neamului omenesc (Smirnni, I, 2; II, 1; Tralieni, II, 1). A ieşit de la Tatăl şi s-a întors la Tatăl (Magnezieni, VII, 2). Hristos este cunoştinţa lui Dumnezeu (Efeseni, XVII, 2), voința Tatălui (Efeseni, III, 2), ușa Tatălui, prin care intră Avraam, Isaac, Iacov, profeții, apostolii şi Biserica (Εfeseni, IX, 1), este omul cel nou (Efeseni, XX, 1), aluat nou (Magnezieni, X, 2); grăieşte adevărul (Efeseni, VI, 2); este singurul nostru învăţitor (Magnezieni, IX, 2); este episcopul tuturor (Magnezieni, III, 1) ; este bucuria cea neprihănită (Magnezieni, VII, 1), bucurie veșnică (Filadelfieni, I, 1) ; este nădejdea noastră comună (Efeseni, XXI, 2; Magnezieni, XI, 1; Tralieni, [1], 2; Filadelfieni, XI, 2); este viața noastră (Efeseni, III, 2) cea adevărată (Smirneni, IV, 1) și veşnică (Magnezieni, I, 9). Diavolul — «stăpânitorul veacului acestuia» — n-a cunoscut «trei taine răsunătoare, care s-au săvârşit în tăcerea lui Dumnezeu» : Fecioria Mariei, nașterea lui Hristos din ea şi moartea Domnului» (Efeseni, XIX, 2).

Sâmbătă, 29 ianuarie 2022, s-a slujit în biserica parohială Sfânta Liturghie în ziua pomenirii Sf Ignatie Teoforul, ale cărui moaște au fost transferate de la Roma la Antiohia.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut