Menu Home

Cei ce nu voiţi să muriţi, veniţi de vă îndulciţi

Trâmbiţa cea mare a Bisericii, făclia care luminează lumea, propovăduitorul cel ce cuprinde cu vestirea marginile, Vasile cel cu nume Mare îndeamnă adunarea aceasta.

Cel luminat din viaţă şi din fapte, cel luminat din cuvânt şi din învăţături, care întru toate străluceşte mai presus de toţi ca alt soare, mai mult decât stelele, mult-lăudatul Teolog Grigorie astăzi se fericeşte.

Iată lumina lumii luminează lumii, iată sarea pământului îndulceşte pământul, iată pomul vieţii rodurile nemuririi aduce, Sfântul Gură de Aur, cei ce nu voiţi să muriţi, veniţi de vă îndulciţi.

La pomenirea Marilor Dascăli și Ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan, 30 ianuarie 2022, creștinii din parohie s-au unit în laudă, aprinzând lumânări, venerând icoana sărbătorii și participând la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut